Korzyści, które można odnieść wdrażając system dedykowany:
KORZYŚCI FINANSOWE
 
 • Zwiększenie efektywności wykorzystywania dostępnych zasobów ludzkich i materialnych.
 • Optymalizacja kosztów przez zmniejszenie liczby utrzymywanych systemów i aplikacji IT.
 • Koszt licencji niezależny od ilości użytkowników obecnie i w przyszłości. 
KORZYŚCI OPERACYJNE
 
 • Optymalizacja, automatyzacja i integracja procesów wewnętrznych.
 • Poprawa zarządzania alokacją zasobów.
 • Zwiększenie efektywności i usprawnienie komunikacji z partnerami.
 • Poprawa jakości pracy przez:
   
  • standaryzację działań operacyjnych, 
  • standaryzację dokumentów,
  • ujednolicenie wzorców i szablonów informacji,
  • system komunikacji wewnętrznej,
  • system komunikacji z klientami,
  • mechanizmy powiadamiania i przypominania.
    
 • Trafne i przyspieszone podejmowanie decyzji poprzez:
   
  • dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na różnych poziomach szczegółowości.
  • wyeliminowanie pomyłek wynikających z ręcznego i rozproszonego przetwarzania informacji.
  • dedykowane i zaawansowane analizy on-line.
  • pulpity menadżerskie.
KORZYŚCI TECHNOLOGICZNE
 
 • Dopasowanie systemu do istniejącej architektury klienta.
 • Scentralizowanie danych i informacji w procesach operacyjnych oraz dostęp do nich w czasie rzeczywistym.
 • Zautomatyzowanie przepływu danych i informacji (interfejsy pomiędzy systemami i aplikacjami wspomagającymi procesy oraz systemami zewnętrznych firm)
BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE
 
 • Bezpieczna inwestycja oparta na nowoczesnych, sprawdzonych, stale wspieranych i rozwijanych technologiach informatycznych.
 • Wzrost bezpieczeństwa przepływu danych i dostępu informacji
   
  • zarządzanie prawami dostępu na wielu płaszczyznach
  • kompresja i szyfrowanie danych,
  • archiwizacja w celu odciążenia systemu,
  • praca w środowisku rozproszonym.
    
 • Optymalne mechanizmy zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów.
 • Możliwość rozwoju systemu wraz z zachodzącymi zmianami w biznesie.